Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca

28-01-2021

Polscy przedsiębiorcy mają za zadanie wypełnić wiele obowiązków z różnych zakresów. Wiedza o nich może przyprawić o zawrót głowy, jednak z czasem stają się one rutyną. Łatwiej się je zapamiętuje, stają się poniekąd integralną częścią każdego kolejnego dnia.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Obowiązki przedsiębiorcy

Wydawać by się mogło, że po założeniu firmy pozostaje już tylko zarządzać nią z miejsca w wygodnym fotelu. Nic bardziej mylnego. Zarejestrowanie działalności gospodarczej to zaledwie początek. Od tego momentu na właścicielu firmy ciążą różnego rodzaju ewidencje. Ich przeprowadzanie jest uregulowane w przepisach. Zaniechanie takich obowiązków w najlepszym wypadku może skończyć się na karze grzywny. W najgorszym nawet pozbawieniem wolności. Niezbędne jest prowadzenie ewidencji przychodów, zakupionych środków trwałych, elementów wyposażenia oraz zatrudnianych pracowników. Kolejną kwestią są sprawy zgłaszane do Urzędu Skarbowego – głównie rozliczenia podatkowe. Tutaj konsekwencje przeoczenia terminu mogą być naprawdę dotkliwe dla kieszeni. Najważniejszą zasadą są roczne rozliczenia na drukach PIT-11. Przedsiębiorca do końca lutego musi przekazać swoim pracownikom uzupełnione dokumenty.

Co poza obowiązkami podatkowymi?

Kolejnym urzędem, obok Skarbowego jest oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłasza się tam wszystkich pracowników i odprowadza za nich składki na ubezpieczenie. Wszystkich na samym początku należy zgłosić za pomocą dedykowanych druków. W tym miejscu otrzymuje się zazwyczaj pomoc urzędników, dzięki którym formalności są nieco lepiej zrozumiałe. Właściciel firmy jest także zobowiązany do składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Taką powinnością obarczone są osoby prawne, jednostki bez osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Poza wyżej wspomnianymi obowiązkami, nie można zapomnieć o tych względem pracowników. W kadrach firmy powinny być przechowywane wszystkie dokumenty osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Odejście z pracy kogokolwiek nie oznacza, iż są one utylizowane. Muszą być przechowywane aż przez 50 lat.

Podobne artykuły