Marketing mix i jego cechy

Marketing

30-07-2020

Idea jaką tworzy marketing mix powstała w latach czterdziestych XX wieku. Została ona opracowana przez profesora Harvardu Jamesa Cullitona. Czym właściwie jest strategia, działająca na 4P oraz jakie cechy charakteryzują marketing mix?

Wyjaśnienie pojęcia – marketing mix

Biorąc pod uwagę oficjalne terminy, marketing mix to nic innego jak zbiór narzędzi, które są wykorzystywane przez daną firmę do realizacji zamierzonych celów marketingowych. Jak już wspomniano pojawiła się po II Wojnie Światowej, jednakże jej prawdziwe odrodzenie odbyło się dzięki osobie, będącej mistrzem marketingowym. Mowa tutaj o Phillipie Kotlerze. Marketing mix składa się z 4 kluczowych elementów (4P) takich jak produkt, cena, miejsce i promocja.

Cechy charakterystyczne dla marketingu mix

Pierwszą jego cechą jest współzależność. To znaczy, że wszystkie elementy składowe marketingu 4P wzajemnie się przeplatają po to, by komunikacja była jak najbardziej spójna. Pozwala na łatwiejsze osiągnięcie celów. Wynika to z jasnych ram i przejrzystych zasad, dzięki czemu realizacja KPI jest znacznie prędsza. Idea ta cechuje się elastycznością. Nie ma sztywnych ram, to jak zostanie ukształtowany produkt, jaka będzie cena oraz rodzaj promocji zależy od danej firmy. Strategii tej musi przewodniczyć manager, który zajmować się będzie wszelkimi działaniami marketingowymi, zawartymi w marketingu mix. Koncepcja ta podkreśla rolę klienta, by zarówno obecny jak i potencjalny nabywca traktowany był z odpowiednim szacunkiem i zrozumieniem, dzięki czemu zaufanie między nim, a marką będzie się przez lata zacieśniało.

Marketing mix i jego cechy

Elementy 4P

Koncepcję 4P zawdzięcza się Jerome McCarthy. Powstała ona w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Produkt w tej idei traktowany jest jak rzecz, która zaspokaja pragnienia i główne potrzeby klienta. Dokonuje się tutaj grupowania na produkt materialny, niematerialny oraz usługi. Na produkt składa się kilka integralnych części takich jak: design produktu, gama i linie produktów, branding, sposób pakowania, etykiety produktów, gwarancje, usługi komplementarne oraz polityka zwrotów.

Cena w 4P odnosić się może fizycznej wartości danego towaru oraz do mentalnej chęci klienta do zapłaty określonej należności. Generuje ona jako jedyna bezpośredni przychód. Składa się ona z czterech elementów. Są nimi polityka cenowa, rabatowanie dla dystrybutorów, obniżki cen dla konsumentów oraz sposoby płatności za produkt.

Miejsce dla 4P to bezpośredni lub pośredni proces docierania produktu do konsumenta. Jest to wielostopniowe postępowanie. Na ten punkt składają się rodzaje dystrybucji (selektywna albo wyłączna), franczyza, stopień pokrycia rynku, decyzje lokalizacyjne, transport oraz magazynowanie.

Ostatnim aspektem 4P jest promocja. To rodzaj komunikacji marketingowej zachodzący między marką, a jej klientami. Składa się z działań PR-owych, trade marketingu oraz marketingu bezpośredniego. Promocja obejmuje strategię komunikacji marketingowej, strategię medialną oraz częstotliwość komunikacji.

 

 

 

Podobne artykuły