Co musi wiedzieć przedsiębiorca, czyli w jaki sposób zus wypłaca chorobowe?

Przedsiębiorca

19-05-2020

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem warto na początku poznać wszelkie zależności i kwestie jakie mogą w nim występować, jedną z nich jest to w jaki sposób zus wypłaca chorobowe. Warto nieco szerzej pochylić się nad tym tematem, co nastąpi poniżej w niniejszym tekście.

W jaki sposób zus wypłaca chorobowe?

Gdy zastanawia nas to w jaki sposób zus wypłaca chorobowe, warto wiedzieć, że jest to zależne od jednostki ZUS właściwej według siedziby płatnika składek. To właśnie te oddziały ZUS zajmują się wypłacaniem zasiłków za czas niezdolności do pracy, który jest objęty czasem trwania ubezpieczenia oraz poza nim.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego musi pokrywać pracodawca, który zgłosił do tego ubezpieczenia ponad 20 osób. Jeżeli tych osób jest mniej niż 20 to świadczenie wówczas pokrywane jest przez ZUS, więc w takiej sytuacji wniosek kieruje się bezpośrednio do ZUS’u. W przypadku starania się o zasiłek, w momencie gdy nie posiada się ubezpieczenia, np. po zakończeniu pracy to prawo do niego ustali i wypłaci oddział ZUS’u odpowiedni do miejsca zamieszkania tej osoby. Jednak gdy wcześniej wypłacany był zasiłek to także i po zakończeniu ubezpieczenia wypłaca go ta sama jednostka, co podczas trwania ubezpieczenia.

Co musi wiedzieć przedsiębiorca, czyli w jaki sposób zus wypłaca chorobowe?

W jakim terminie wypłacane są świadczenia?

Osoby, które nie są zdolne do wykonywania obowiązków zawodowych muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA w terminie do 7 dni od daty przyznanej na świadczeniu. Zaświadczenie to musi zostać dostarczone terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Jednostka ta udziela również informacji o dacie, w której zaświadczenie to zostało dostarczone. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i wszystkie osoby tam zatrudnione, a także osoby duchowne podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i składają zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA prosto do rejonowej jednostki ZUS.

Zasiłki są wypłacane po przyznaniu uprawnień w ciągu 30 dniu od złożenia przez osobę ubezpieczoną wszystkich dokumentów, które potwierdzają prawo do otrzymania zasiłku.

 

Podobne artykuły