Jak wszcząć postępowanie komornicze?

Przedsiębiorca

26-07-2020

Coraz częściej zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, decydują się na odzyskanie należności drogą sądową. Całe postępowanie podzielone jest jednak na kilka etapów i niezbędna jest w jego trakcie znajomość procedur prawnych. Po drodze trzeba złożyć wiele wniosków i uzbroić się w cierpliwość. Jak wprawić machinę sądową w ruch i jak odzyskać swoją należność?

Wniosek do sądu o zapłatę należności

Jeśli chcemy odzyskać należne nam pieniądze, a wyczerpaliśmy już wszystkie inne sposoby na polubowne załatwienie sprawy, to pozostaje nam już tylko droga sądowa. W tym celu musimy złożyć w sądzie pozew o zapłatę należności. Do wyboru mamy jednak kilka trybów postępowania:

  • Postępowanie nakazowe – niezbędne są dowody wskazujące zasadność roszczenia, po uzyskaniu nakazu zapłaty dłużnik ma 2 tygodnie na uregulowanie długu.

  • Postępowanie upominawcze – trzeba znać dokładny adres dłużnika, dysponować wszystkimi niezbędnymi dokumentami i nie można domagać się zaspokojenia roszczenia zależnego od świadczenia wzajemnego.

  • Postępowanie uproszczone – ograniczenie kwotowe do 20 tysięcy zł, jest to najszybszy rodzaj postępowania i najwygodniejszy pod względem formalnym, nie trzeba konstruować całego wniosku, pozew jest dostępny w postaci gotowego formularza.

Co najważniejsze, dzisiaj można złożyć również pozew o zapłatę do e-Sądu. Dzięki temu w stosunkowo szybki i prosty sposób możemy rozpocząć egzekucję naszej wierzytelności od dłużnika.

Jak wszcząć postępowanie komornicze?

Jak wybrać komornika?

Kolejną ważną kwestią jest moment, kiedy do pracy przystępuje komornik sądowy. W sprawach cywilnych z reguły nie dzieje się to z urzędu (chyba że mamy do czynienia z wnioskiem upominawczym złożonym drogą elektroniczną), ponieważ najpierw nakaz zapłaty wydany przez sąd trafia do dłużnika i ma on obowiązek zwrócić dług w wyznaczonym terminie. Dopiero w sytuacji, kiedy tego nie zrobi, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie tytułu wykonawczego egzekucji. Z takim tytułem udajemy się do komornika sądowego.

Przed nowelizacją ustawy o działaniu komorników można było wybrać komornika z dowolnego rejonu kraju. Obecnie jednak lepiej jest zdecydować się na komornika pracującego przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Komornik z innego rejonu może przyjąć sprawę tylko wtedy, kiedy spełni określone ustawowo warunki. Jeśli nam odmówi, to stracimy niepotrzebnie czas. Poza tym trzeba mieć na uwadze fakt, że koszty postępowania komorniczego w sytuacji, gdy komornik mieszka daleko od miejsca postępowania, mogą być wyższe, a zaliczki na poczet czynności komorniczych wpłaca wierzyciel.

Ile trwa zwrot długu w postępowaniu komorniczym?

Kwestia czasu, jaki zajmie komornikowi wyegzekwowanie należności wierzyciela, zależy od wielu czynników. I to nie tylko od skuteczności komornika, ale również od działań samego wierzyciela. Oczywiście ważna jest również sytuacja samego dłużnika i tego, w jaki sposób próbuje uniknąć on spłaty długu. Co prawda, komornicy mają szereg narzędzi, które pozwalają odkryć majątek dłużnika i wyegzekwować z jego części zwrot długów, jednak wszystko to odbywa się na wniosek wierzyciela. Biorąc pod uwagę mnogość czynników wpływających na okres trwania postępowania egzekucyjnego, to zwrot długu może nastąpić zarówno w ciągu kilku miesięcy, jak i nawet kilku lat.

Partnerem artykułu jest komornik sądowy Warszawa Bemowo.