Czym jest startup?

Przedsiębiorca

01-02-2021

Startup to dość nowe pojęcie w naszym kraju, funkcjonuje zaledwie od kilku lat. To nic innego jak działalność gospodarcza stworzona w celu poszukiwania odpowiedniego modelu biznesowego. Organizacja ta skupia się na eksplorowaniu nowych rynków, na których można rozwinąć własny produkt. To szansa na zdobycie błyskawicznego sukcesu finansowego. Jakie wyróżnia się formy inwestowania w startup oraz czy warto inwestować w startupy?

Formy inwestowania w startupy

Wyróżnia się kilka form inwestowania w startupy. Mowa tutaj o funduszach kapitałowego wysokiego ryzyka, aniołach biznesu oraz konsorcjach inwestorskich. Każda z tych form posiada zróżnicowany zakres formalności, który musi spełnić dany startup.

Inwestycja poprzez fundusz

Inwestorzy dużo chętniej korzystają z formy inwestycji jaką jest fundusz kapitałowy. W większych firmach ryzyko ponoszone jest w zupełnie inny sposób. W takiej sytuacji inwestuje się w daną firmę za pośrednictwem funduszu, za którym stoi duża liczba inwestorów. Oczywiście nie ma zakazu inwestowania mniejszych pieniędzy. Wówczas trzeba się liczyć z tym, że korzyści będą znacznie mniejsze. Inwestorzy cechujący się mniejszą wiedzą dotyczącą inwestowania w startup mogą liczyć na to, że fundusz zawiera w sobie pomoc dotyczącą selekcjonowania konkretnych firm. Ponadto na ich barkach spoczywa również negocjacja z przedstawicielami firmy. 

Warto mieć świadomość tego, że fundusze wywodzą się przeróżnych branż, stąd nie zawsze występuje możliwość zminimalizowania ryzyka. Duży wpływ ma na to czas, etapy rozwoju startupu czy po prostu doświadczenie. Kluczowe jest to, by w każdej fazie poddać refleksji to czy warto inwestować w startupy?

Czym jest startup?

Anioły biznesu

To forma polegająca na tym, że inwestor może sam sobie wybrać konkretny startup i go sfinansować. Konieczne jest tutaj przeprowadzenie właściwych analiz biznesowych pod kątem perspektyw danej inwestycji. Jeśli dokonana zostanie błędna analiza należy się liczyć z mniejszymi przychodami. Po analizie ma miejsce negocjowanie warunków umowy. Tutaj aniołowie biznesu dokładnie określają swój wkład finansowy oraz udziały w firmie. Warto dodać, że nie jest to dość powszechna forma inwestycji.

Konsorcja inwestorskie

Występuje możliwość założenia konsorcjum, które będzie źródłem finansowania startupu przyjmujące formę pożyczki zabezpieczonej czy też przejęcia części udziałów w nowo powstałej działalności. Jest to dedykowane głównie inwestorom, którzy nie mają zbyt wiele czasu na tego typu aspekty.

By rozpocząć swą przygodę ze startupem istotna jest umiejętność oceny potencjału konkretnego projektu. Dobrą inwestycją będą startupy wyposażone w grupę świetnych fachowców. Inwestycja w startup jest w pełni zasadna, jednakże wymaga odpowiedniego przygotowania.