Charakterystyka kierunku: Prawo w biznesie

Inne

23-06-2020

Coraz częściej uczelnie wychodzą z nowymi ofertami edukacyjnymi. Do jednej z nich należy z pewnością kierunek – Prawo w biznesie. Oprócz zagadnień związanych z prawem, rachunkowością, zarządzaniem, występuje możliwość rozwoju kompetencji miękkich, które są niezwykle kluczowe w biznesie. Kompetencje te powiązane są z komunikacją interpersonalną, sztuką negocjacji, zarządzaniem konfliktem oraz psychologią biznesu. Są one podstawą relacji biznesowych. Kierunek ten składa się z 60% zajęć dotyczących biznesu i z 40% zajęć z prawa.

Opis kierunku

Studiując na tym kierunku absolwent będzie swobodnie poruszał się w tematyce z dziedziny prawa, finansów, rachunkowości oraz zarządzania. W przyszłości będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą oraz podjąć pracę w działach dotyczących obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Kierunek jest prowadzony przez kadrę, składającą się z ekspertów z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, usług prawnych dla przedsiębiorstw oraz ekonomistów. Studenci realizują praktyki, staże zawodowe, szkolenia w działach prawnych, organizacyjnych i finansowych oraz instytucjach publicznych. Dobrą praktyką są także wizyty studyjne u różnych partnerów biznesowych.

Charakterystyka kierunku: Prawo w biznesie

Czego można nauczyć się podczas studiów?

Studenci uczą się pracować w zespołach projektowych, rozumienia celów biznesowych przedsiębiorców i otoczenia oraz logiki strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych oraz sposobu zorganizowania przedsiębiorstwa. Nabywa się także umiejętność interpretowania i stosowania w praktyce przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, czyli prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Program studiów

Przykładowy program studiów obejmuje prawo pracy i cywilne, rachunkowość w biznesie oraz procedury pozyskiwania funduszy UE. Plan podzielony jest na przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty kierunkowe. Występują także przedmioty wybieralne, które wybierane są przez studentów kierunku.

 

Podobne artykuły