Zarządzanie zasobami ludzkimi – co warto wiedzieć na temat tego kierunku?

Inne

19-07-2021

Na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie w ofercie studiów podyplomowych występuje kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi studia. Jest to dość popularny kierunek studiów podejmowanych w ostatnich latach. Co więc warto wiedzieć na temat tej ścieżki kształcenia?

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia – podstawowe informacje

Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi studia na WSE w Krakowie wyróżnia się najlepszym w kraju, rozbudowanym programem studiów, zawierającym wszystkie konieczne elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszane są kwestie rekrutacji i selekcji, audytu szkoleń, assessment center, okresowej oceny pracowników, planowania rozwoju i szkoleń, fluktuacji pracowników, badania nastrojów, procesów redukcji i outplacement. Studia te wyróżniają się praktycznym charakterem studiów, gdzie kadrę tworzy grupa doświadczonych praktyków, opierających swą wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych przy użyciu aktywnych form nauczania. Program studiów jest bardzo dostosowany do potrzeb słuchaczy, ponieważ aż 97% absolwentów poleca ten kierunek. Studia kończą się pracą dyplomową polegającą na opracowaniu konkretnych procedur i narzędzi HR do praktycznego zastosowania w firmach i organizacjach. Uczelnia współpracuje z dyrektorami i specjalistami do spraw personalnych praz z Advisory Group TEST Human Resources.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – co warto wiedzieć na temat tego kierunku?

Cel studiów

W czasie studiów wykładowcy koncentrują się na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR, a także kształtowaniu kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych. Mowa tutaj o umiejętności rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji, umiejętności zarządzania procesami HR, zarządzaniu zmianą, umiejętności budowania relacji, utrzymania ich i zarządzania nimi oraz kulturze administracyjno – prawno – płacowej. Słuchacze kończą studia wykazując umiejętności w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, dokonywania oceny pracowników opartej o kompetencje (audyt personalny i ocena okresowa pracowników), motywowania pracowników, tworzenia systemu wynagrodzeń, planowania rozwoju i szkoleń pracowników, kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny, CSR), zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie oraz zarządzania zmianą.

Plan studiów

Plan studiów składa się z czterech rozbudowanych bloków oraz konsultacji dyplomowej. Pierwszy blok skupia się na systemach zarządzania pracownikami, a dokładnie na rekrutacji i selekcji pracowników, adaptacji nowych pracowników, ocenie okresowej pracowników,  audycie pracowników, zarządzaniu talentami, budowaniu ścieżek kariery oraz współpracy z menadżerami. Drugi blok dotyczy miękkiego HR-u, poruszając tematykę pracy zespołowej, coachingu w biznesie, planowania szkoleń i diagnozy potrzeb szkoleniowych, konfliktów w zespołach pracowniczych, umiejętności prezentacji, komunikacji wewnętrznej w firmie, zarządzania zmianą w firmie czy rotacją pracowników. Trzeci blok poświęcony został twardemu HR, a czwarty z kolei nowym trendom w HR.

 

 

Podobne artykuły